Fabryka Janów Lubelski

W ramach projektu realizowanego przez TERM-OIL Sp. z o.o. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zakupiliśmy linię technologiczną do produkcji elementów betonowych. Urządzenia mieszczą się w miejscowości Borownica, Janów Lubelski 23-300, przy ul. Inwestorskiej, dz. nr ewid. 2317/104.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

BD14883_

W celu podniesienia konkurencyjności oraz jakości produkowanych wyrobów została opracowana nowa receptura mieszanki betonowej. Receptura została opracowana pod kątem spełnienia następujących wymagań końcowych odbiorców:

- wyższa mrozoodporność, zmniejszona nasiąkliwość,

- zwiększona wytrzymałość na zginanie,

- wyższa odporność na ścieranie,

- wyższa odporność na poślizg.

Mieszanka betonowa, z której produkowane są wyroby betonowe, posiada dodatek w postaci 15% wagowych wiórów stalowych pochodzących z recyklingu. Zastosowanie innowacyjnej receptury spowodowało, iż produkowane elementy posiadają dużo lepsze właściwości. Wytworzone produkty są niezwykle konkurencyjne przy jednoczesnym spełnieniu wymogów stosowanych norm i zachowaniu wysokiej jakości. Zastosowanie produktów odpadowych pozwoliło otrzymać wyroby o najwyższej na rynku odporności na ścieranie i najniższej nasiąkliwości, co jest kluczowym parametrem, z uwagi na fakt jej dłuższego użytkowania (brak wycierania się kostki) oraz większej odporności na wymywanie barwnika, co jest bezpośrednim wskaźnikiem efektu wizualnego i powoduje brak konieczności impregnowania kostki, zmniejszając jednocześnie nakłady finansowe naszych klientów. Nowe wyroby betonowe produkowane w oparciu o mieszankę betonową objętą zgłoszeniem patentowym nr P.433882.

Oferujemy:

Krawężniki drogowe z dodatkiem 15% wagowych wiórów stalowych po skrawaniu

Wykonane z opracowanej w ramach projektu mieszanki krawężniki drogowe uzyskały znacznie wyższą w porównaniu do konkurencji wytrzymałość na zginanie przy zachowaniu wysokiej odporności na ścieranie oraz obniżonej nasiąkliwości. Poniżej wskazano deklarowane wartości:

- Wytrzymałość na zginanie - wartość uzyskana dla nowych wyrobów: 10.31 MPa (klasa U)

- Odporność na ścieranie - wartość uzyskana 16 mm;

- Wartość nasiąkliwości - wartość uzyskana 0,8%;

- Odporność na poślizg - wartość uzyskana 114,4 USRV.

Bloczki fundamentowe z dodatkiem 15% wagowych wiórów stalowych po skrawaniu

W badaniach bloczków fundamentowych wyprodukowanych na bazie ulepszonej mieszanki stwierdzono znaczącą poprawę wytrzymałości na ściskanie względem dotychczasowej oferty i wyrobów konkurencji przy zachowaniu bardzo niskiej nasiąkliwości ok. 0,8% oraz wysokiej mrozoodporności 0.34 kg/m^2. Bloczki z nowej mieszanki charakteryzują się znacznie wyższą wytrzymałością na ściskanie tj.: 81,73 MPa.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej napowietrzającej domieszki mikrosferycznej w postaci prefabrykowanych porów powietrza w elastycznych otoczkach polimerowych produkowane elementy betonowe mają podwyższoną mrozoodporność poprzez redukcję nasiąkliwości kapilarnej.

Płyty eko i kostki brukowe z dodatkiem 15% wagowych wiórów stalowych po skrawaniu

Płyty eko wyprodukowane przy zastosowaniu nowej mieszanki wykazały się wyjątkowo niską nasiąkliwością (0,8%) oraz zwiększoną do 5.1 MPa wytrzymałością na rozciąganie przy rozłupywaniu.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych domieszek produkowane elementy betonowe charakteryzują się znacząco podwyższoną mrozoodpornością w wodzie, odpornością na działanie środków odladzających w warunkach obniżonych temperatur, nastąpiła również redukcja wskaźnika w/c podnosząc nie tylko wytrzymałości elementów na ściskanie, zginanie ale również na rozciąganie przy rozłupywaniu i trwałość.Produkty są innowacyjne dzięki zastosowaniu nowej mieszanki betonowej, która zwiększa wytrzymałość produktów.

Naszym klientom gwarantujemy

· najwyższą jakość,

· elastyczne podejście do każdego zamówienia i doradztwo w zakresie doboru produktu,

· konkurencyjne ceny,

· upusty dostosowane do wielkości zamówienia,

· możliwość transportu do wyznaczonego punktu inwestycyjnego.

Zapraszamy do współpracy.